Zadzwoń teraz

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Klient zgłasza telefonicznie bądź mailem potrzebę reklamacji towaru podając swoje dane lub osoby zamawiającej. Po kontakcie ze Sprzedającym klient udostępnia zdjęcie reklamowanego towaru MMS-em lub mailowo na adres sklep@hbt.com.pl co pomoże we wstępnej weryfikacji reklamowanego towaru.
 2. Towar odbiera od zamawiającego Sprzedający (HBT) usługą kurierską, której koszt ponosi Sprzedający.
 3. Miejscem rozpatrywania reklamacji jest Dział Reklamacji Sprzedającego (HBT).
 4. W terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu HBT.COM.PL poinformuje zgłaszającego o wyniku ostatecznej weryfikacji.
 5. Sprzedający po pozytywnej weryfikacji procesu reklamacyjnego zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy towaru lub wymiany na nowy wolny od wad lub do zwrotu należności jeśli nie istnieje możliwość naprawy lub wymiany na nowy.

 

W sytuacji kiedy towar zostaje wymieniony na nowy wolny od wad, sprzedający wystawia:

 • w przypadku klienta biznesowego: fakturę korygującą, którą po wysłaniu na adres mailowy zamawiającego wystarczy potwierdzić odpisując zwrotnie na e-mail,
 • w przypadku klienta indywidualnego: fakturę korygującą , którą po wysłaniu na adres mailowy zamawiającego wystarczy potwierdzić odpisując zwrotnie na e-mail, klient indywidualny zobowiązany jest umieścić w paczce z reklamowanym produktem podpisany protokół zwrotu/reklamacji. Dla Państwa wygody protokół zwrotu/reklamacji umieszczony jest w paczce lub dołączony jako załącznik do maila z fakturą.

 

W sytuacji kiedy sprzedający zwraca należność za reklamowane artykuły, zwrot zostanie dokonany po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej drogą elektroniczną (klient biznesowy) bądź podpisanej faktury korygującej i podpisanego protokołu zwrotu lub reklamacji (klient indywidualny). Sprzedający dokona zwrotu płatności na podany przez klienta numer konta bankowego.

 

Należy pamiętać, że gwarancja na produkty oferowane przez HBT.COM.PL dotyczy tylko wad ukrytych lub innych wad fabrycznych, wpływających na niewłaściwe zużycie lub użytkownie produktu. Reklamacja nie zostanie uznana, gdy uszkodzenia produktu są wadami mechanicznymi, powstałymi w skutek niewłaściwego użytkowania przez Klienta.

 

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem przez HBT.COM.PL ponosi zgłaszający reklamację, a w szczególności koszty transportu.

 

ZWROT TOWARU

 

Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U.2000 Nr 22,poz. 271) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że:

 1. towar nie został sprowadzony na indywidualne zamówienie
 2. towar nie jest uszkodzony
 3. towar nie nosi śladów eksploatacji i pozostaje w oryginalnym opakowaniu z kompletem dokumentacji.

 

Konsument, który w tym terminie zgłosił zamiar odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do odesłania zwracanego towaru na swój koszt.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

W przypadku uszkodzenia opakowania Sprzedający potrąca 15% wartości zamówienia na poczet zakupu opakowania oraz kosztów z tym związanych; koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

 

 

Do odsyłanego towaru należy dołączyć:

 • podpisaną kopię faktury korygującej wraz z datą, która zostanie wysłana przez e-mail po wcześniejszym poinformowaniu o chęci zwrotu
 • numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota za zwracany towar.

 

Zwrot płatności Klientowi nastąpi w terminie do 7 dni, od dnia otrzymania zwracanego towaru, w formie przelewu na wskazane przez niego konto. Sklep zastrzega sobie prawo do wybrania formy zwrotu płatności klientowi.

Od 1 stycznia 2021 r. ww. uprawnienie przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną sklep@hbt.com.pl lub pod telefonem  +48 34 31 52 100

  Formularz zamówienia usługi