Zadzwoń teraz

I. Postanowienia ogólne

 • Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową https://www.hbt.com.pl/ zwany dalej „Sklep” jest HBT ROLTRAC Sp.K. Sp. Z O.O. oddział w Kroczycach, 42-425 Kroczyce NIP: 649-217-89-06 REGON: 240303950, KRS: 000057914. nr telefonu 34 31 52 100, bok@hbt.com.pl.
 • Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej bok@hbt.com.pl, nr telefonu 34 31 52 100
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 • Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://www.hbt.com.pl/.
 • Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 • Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.hbt.com.pl/ prowadzący sprzedaż produktów na odległość oraz stacjonarnie.
 2. Właściciel – HBT ROLTRAC Sp.K. Sp. Z O.O. oddział w Kroczycach, ul. Jana Pawła II 76, 42-425 Kroczyce, NIP: 649-217-89-06
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 6. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail/imienia i nazwiska.
 7. Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 11. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 12. Dropshipping – usługa skierowana do Przedsiębiorców, polegająca na przesyłaniu towaru do ich klienta za pośrednictwem usług Właściciela https://www.hbt.com.pl/.
 13. Rejestracja uproszczona – dane, podawane dobrowolnie przez Klienta; pobrane po jego akceptacji z Serwisu pośredniczącego np. facebook.com.
 14. Serwis pośredniczący – strona www na której, Klient dokonał uprzedniej rejestracji, wyrażając zgodę na pobranie danych z Serwisu pośredniczącego w celu dokonania rejestracji i korzystania z usług Sklepu.

 

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 • W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 

 1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 2. dostęp do sieci Internet;
 3. adres poczty email.

 

 • Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 • Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
 • Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://www.hbt.com.pl/ i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. IV ust. 9 Regulaminu.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6.  Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
 8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  • zamówienia Produktu,
  • zmiany swoich danych;
  • zmiany swojego hasła;
  • sprawdzenia swojego zamówienia.
 9. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@hbt.com.pl;
  • dzwoniąc pod nr 34 31 52 100
 10. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9., tzn. dokona zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
 11. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
 12. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 13. Zarówno Klient, który złoży zamówienie w sposób wskazany w pkt. 9 jak i zarejestrowany na stronie sklepu, otrzyma informacje dotyczące stanu zamówienia.

 

V. Rejestracja uproszczona

 • Klient ma możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem serwisów pośredniczących.
 • Rejestracja za pośrednictwem Aplikacji hbt.com.pl na Facebook jest możliwa po wybraniu przycisku „Facebook” znajdującego się na stronie Sklepu.
 • Po dokonaniu Rejestracji uproszczonej, w tym zapoznaniu się z regulaminem oraz wyrażeniu zgody na pobranie przez aplikację Sklepu danych z Portalu pośredniczącego, Sklep otrzyma następujące informację:

 

 1. profil publiczny;
 2. adres email.

 

 • Klient, zarejestrowany podczas Rejestracji uproszczonej, posiada te same prawa i obowiązki co Klient zarejestrowany poprzez formularz na stronie Sklepu.
 • Klient rejestrując się za pomocą Serwisów pośredniczących, zostaje przekierowany na stronę https://www.hbt.com.pl/ w celu korzystania z usług Sklepu.

 

VI. Realizacja zamówień

 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 3. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania,
  • wybór formy płatności;
  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”;
  • wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
 5. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 7. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w rozdz. IV pkt. 9., powinien podać:
  • Nazwę i ilość produktów
  • imię i nazwisko odbiorcy;
  • dokładny adres dostawy;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mail zamawiającego.
 8. Wskazane na stronie Produkty mogą być wysyłane z magazynu zewnętrznego wprost od Dostawców. Dostawca przekazuje przesyłki do przewoźnika wskazanego przez Właściciela, Sklep wysyła maile do klientów z informacją o wysyłce zamówienia.

 

VII. Forma płatności

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem:

 • systemu płatności online;
 • przelew;
 • dokonania płatności za pobraniem.

 

VIII. Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Konsumenta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Konsumenta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Dla Klienta Przedsiębiorcy wiążąca jest cena produktu przesłana w potwierdzeniu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przesłane do Przedsiębiorcy jest momentem zawarcia umowy kupna sprzedaży.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

IX. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:
  • Kurier (firma przewozowa ustalana jest w sposób indywidualny);.
 2. Termin dostawy jest ustalany w sposób indywidualny z każdym Klientem w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Maksymalny termin dostawy w stosunku do Konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
 4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 5. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.
 6. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
 7. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 8. Towary dostarczane są na terenie Polski, EU, USA i KANADY.

 

X. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: HBT ROLTRAC Sp.K. Sp. Z O.O. oddział w Kroczycach, 42-425 Kroczyce nr telefonu 34 31 52 100bok@hbt.com.pl. lub adres: bok@hbt.com.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: HBT ROLTRAC Sp.K. Sp. Z O.O. oddział w Kroczycach, 42-425 Kroczyce.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne)
  • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

XI. Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana m.in.
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@hbt.com.pl;
  • listownie na adres: HBT ROLTRAC, Jana Pawła II 76, 42-425 Kroczyce.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.
 9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 10. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

 

XII. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

XIII. Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter
 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

 

XIV. Dropshipping

 1. Klient może skorzystać z usługi Dropshoppingu poprzez:
  • Podanie danych w formularzu rejestracyjnym;
  • Złożenie zamówienia na określone produkty;
  • Podanie danych do doręczeń.
 2. Administrator oświadcza, że otrzymał zgodę od swojego klienta do udostępnienia danych w celu przesłania produktu za pośrednictwem w modelu Dropshipping.
 3. Przedsiębiorca oświadcza, że doręczy towar zgodnie z treścią zamówienia które otrzyma od Klienta.
 4. Administrator ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych do doręczeń oraz za złożenie zamówienia za swojego Klienta.
 5. Gdy klientem jest Konsument, Przedsiębiorca jest zobowiązany za podanie informacji dotyczących zwrotów i reklamacji.
 6. Zwroty i reklamacje rozpatruje Przedsiębiorca u którego złożono zamówienie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego towaru przez Administratora do jego klienta maksymalnie w ciągu 30 dni.

 

Pozostałe

 1. Regulaminy są dostępne pod adresem: https://www.hbt.com.pl/.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

  Formularz zamówienia usługi