Zadzwoń teraz

Części

Maszyny

Aktualizacja strony HBT – Formularz zamówień – Dotacja

HBT Roltrac sp. z o.o. spółka komandytowa otrzymała dofinansowanie na realizcaję operacji pn. “Rozwój spółki poprzez wdrożenie nowej usługi mechanicznej obróbki metalu.” Realizowane przedsięwzięcie ma na celu dofinansowanie istniejącej działalności gospodarczej polegającej na rozwoju spółki z o.o. spółki komandytowej poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi obróbki mechanicznej metali. Operacja została wdrożona dzięki zaplanowanemu zakupowi maszyn, urządzeń. Operacja wpisuje się zarówno w cel ogólny- rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD, jak i cel szczegółowy- wspieranie rozwoju sektora MŚP celem tworzenia nowych miejsc pracy, zawartych w LSR. Operacja wpisuje się w przypisane do celu szczegółowego, jakim jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w sferze usługowej oraz usług dotyczących działalności okołoturystycznej. Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na rozwoju obecnej firmy, której głównym profilem jest sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych, artykułów budowlanych, gospodarstwa domowego, ogrodnictwa i wielu innych. Rozwijana działalność obejmować będzie wykonywanie usługi w zakresie mechanicznej obróbki metali i celem wdrożenia nowej usługi zakłada utworzenie 2 etatów poprzez zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 338 131,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie w kwocie 274 903,25 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Powiązane wpisy

Zobacz wszystkie

Sklep, części

    Formularz zamówienia usługi