PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Klient zgłasza telefonicznie bądź mailem potrzebę reklamacji towaru podając swoje dane lub osoby zamawiającej. Po kontakcie ze Sprzedającym klient udostępnia zdjęcie reklamowanego towaru mms-em lub mailowo na adres sklep@hbt.com.pl co pomoże we wstępnej weryfikacji reklamowanego towaru.
 2. Towar odbiera od zamawiającego Sprzedający (HBT) usługą kurierską, której koszt ponosi Sprzedający.
 3. Miejscem rozpatrywania reklamacji jest Dział Reklamacji Sprzedającego (HBT).
 4. W terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu HBT.COM.PL poinformuje zgłaszającego o wyniku ostatecznej weryfikacji.
 5. Sprzedający po pozytywnej weryfikacji procesu reklamacyjnego zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy towaru lub wymiany na nowy wolny od wad lub do zwrotu należności jeśli nie istnieje możliwość naprawy lub wymiany na nowy.
 • W sytuacji kiedy towar zostaje wymieniony na nowy wolny od wad, sprzedający wystawia:
  • w przypadku klienta biznesowego: fakturę korygującą, którą po wysłaniu na adres mailowy zamawiającego wystarczy potwierdzić odpisując zwrotnie na e-mail,
  • w przypadku klienta indywidualnego: fakturę korygującą , którą po wysłaniu na adres mailowy zamawiającego wystarczy potwierdzić odpisując zwrotnie na e-mail, klient indywidualny zobowiązany jest umieścić w paczce z reklamowanym produktem podpisany protokół zwrotu/reklamacji. Dla Państwa wygody protokół zwrotu/reklamacji umieszczony jest w paczce lub dołączony jako załącznik do maila z fakturą.
 • W sytuacji kiedy sprzedający zwraca należność za reklamowane artykuły, zwrot zostanie dokonany po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej drogą elektroniczną (klient biznesowy) bądź podpisanej faktury korygującej i podpisanego protokołu zwrotu lub reklamacji (klient indywidualny). Sprzedający dokona zwrotu płatności na podany przez klienta numer konta bankowego.
 1. Należy pamiętać, że gwarancja na produkty oferowane przez HBT.COM.PL dotyczy tylko wad ukrytych lub innych wad fabrycznych, wpływających na niewłaściwe zużycie lub użytkownie produktu. Reklamacja nie zostanie uznana, gdy uszkodzenia produktu są wadami mechanicznymi, powstałymi w skutek niewłaściwego użytkowania przez Klienta. 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem przez HBT.COM.PL ponosi zgłaszający reklamację, a w szczególności koszty transportu.

Sklep, części

  Formularz zamówienia usługi